Сервиз

Сервиз

Сервиз

*НОВО* ПОДДРЪЖКА,РЕМОНТ НА БЕТОНОВИ СТОПАНСТВА МАРКА ИВЕНА,ЦЯЛОСТНО РЕКОНСТРУИРАНЕ,ПРЕМЕСТВАНЕ,РЕЦИКЛИРАНЕ НА БЕТОНОВИ СТОПАНСТВА,КОНСТРУИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИ БЕТОНОВИ СТОПАНСТВА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА.*НОВО*

Ремонт,рециклиране на съществуващи,автоматизация на всички модели бетонови възли.Абонаментен сервиз.


======================================================================== Предлагаме гаранционен и извънгаранционен сервиз на бетон помпи,бетоновози.Извършваме цялостно рециклиране на бетон помпи и бетон помпи миксер-Пуми.
=======================================================================
Ремонт на пътно-строителна техника