Автоматична система за пълнене на отворени торби за сухи  смеси с автоматизирана шевна машина с автоматично рязане на конеца

Автоматична система за пълнене на отворени торби за сухи смеси с автоматизирана шевна машина с автоматично рязане на конеца

Пакетиращи машини

Автоматична система за пълнене на отворени торби за сухи строителни смеси с автоматизирана шевна машина с автоматично рязане на конеца модел
BSI240-FA
Описание на системата:

Бункерното тяло се зарежда с насипен, строителен материал. Посредством дозиращо тяло материалът се дозира в предварително захванат от челюстен механизъм отворен чувал. След извършване на дозирането, челюстният механизъм освобождава чувала. Чувалат се поема от транспортна лента, посредством от система направляващи, които го държат изправен. Чувалът минава през шивачка и излиза на изхода на системата.
Автоматизация на дозатор отворени торби се състои от:
• датчик
• Табло за упраление
Описание на машина за зашиване на чували:
Скорост:200-300 чувала на час,бод 7.2mm, Игла-Dnx1#25
Системата е проектирана за автоматизиране на старт/стоп на машината за зашиване на чували.
Системата се включва и изключва с помощта на заключващ бутон монтиран на корпуса.Включена системата се индикира със сигнална лампа. Възможни са два режима на работа –ръчен и автоматичен.
Автоматичен/ при изключен куплунг/:
При наличие на обект пред оптичния датчик монтиран пред шиещата глава, машината стартира.Шиенето продъжава до отрязването на конеца или до изтичане на максималното зададено време за шиене/конеца остава отрязан/.Отрязването на конеца се отчита от втори оптичен датчик, монтиран при отрязващия механизъм. След спиране машината е готова за следващ цикъл.
Ръчен режим:
Включването на куплунга води до блокиране на логиката на контролера.Управлението на мотора, може да става само от външна контактна система /бутон,крачен педал,или друг контакт/, привързана към куплонга.При затворен контакт мотора работи.

Производителност на системата-240 торби за час

Вентилна пълначка

Вентилна пълначка

Пакетиращи машини

Пълначка на отворени торби

Пълначка на отворени торби

Пакетиращи машини