Инсталация за производство на AdBlue

Инсталация за производство на AdBlue

Инсталации за производство на AdBlue

Доставяме и монтираме инсталации за производство на АdBlue с различен капацитет на производителност. Изходящият продукт отговаря на стандарта ISO 22241, двустепенна RO проводимост по-малка от 10µs/cm, EDI проводимост <1µs/cm.
За повече информация се свържете с наш консултант